Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Văn bản địa phương
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
1193/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Năng suất chất lượng Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
03/03/2022
3831/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Năng suất chất lượng Triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Khóa X
27/12/2021
44/2021/NQ-HĐND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản khác Lĩnh vực khác Về quy định mức chi thực hiện kế hoạch hằng năm của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 ...
08/12/2021
3520/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Năng suất chất lượng Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng ...
30/11/2021
2005/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản khác Năng suất chất lượng Triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch "hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng ...
12/04/2021
318/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Năng suất chất lượng Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025
28/01/2021
2678/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Năng suất chất lượng Quyết định về việc thay đổi Phó Trưởng ban Thường trực và điểu chỉnh thành viên Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ...
30/09/2020
440 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản khác Năng suất chất lượng Quyết định về việc kiện toàn Ban Điều hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng ...
21/02/2020
02/2019/NQ-HĐND UBND tỉnh Quảng Nam Văn bản khác Lĩnh vực khác Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025
12/07/2019
2090/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Năng suất chất lượng Quyết định thay đổi Trưởng ban và thành viên Ban Điều hành Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ...
09/07/2018
36/QĐ-BĐH Ban điều hành đề án Quyết định Năng suất chất lượng Quyết định về việc phê duyệt danh sách doanh nghiệp tham gia Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ...
23/03/2017
274/KH – BĐH Ban điều hành đề án Kế hoạch Năng suất chất lượng Kế hoạch năm 2017 Triển khai Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn ...
22/03/2017
4492 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Năng suất chất lượng Sửa đổi điểm 1, 2, 3 Điều 6 quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ ...
23/11/2015
473/HD-SKHCN Ban điều hành đề án Hướng dẫn Năng suất chất lượng Quy trình, thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh ...
12/06/2015
40/QĐ-BĐH Ban điều hành đề án Quyết định Năng suất chất lượng Về việc phê duyệt danh sách 20 doanh nghiệp tham gia Đề án “ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa ...
15/04/2015
708/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Lĩnh vực khác Ban hành quy định về hỗ trợ Doanh nghiệp tham gia Đề án “ Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa ...
14/02/2015
2195/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Năng suất chất lượng Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020”
04/07/2012
Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website