Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Văn bản Trung Ương
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
15/2022/TT-BKHCN Bộ khoa học công nghệ Thông tư Năng suất chất lượng QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2021-2030
12/10/2022
35/2021/TT-BTC Chính phủ Thông tư Năng suất chất lượng Quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 ...
19/05/2021
334/BKHCN-TĐC Bộ khoa học công nghệ Văn bản khác Năng suất chất lượng Về việc triển khai Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng tại các Bộ, địa phương
23/02/2021
332/BKHCN-TĐC Bộ khoa học công nghệ Văn bản khác Năng suất chất lượng Triển khai kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030
23/02/2021
36/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Năng suất chất lượng Ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030
11/01/2021
1322/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Năng suất chất lượng Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030
11/08/2020
130/2011/TTLT-BTC-BKHCN Bộ khoa học công nghệ Văn bản khác Năng suất chất lượng Quy định chế độ quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ thuộc chương trình quốc gia " Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp ...
16/09/2011
2441/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình sản phẩm quốc gia đến năm 2020
31/12/2010
20/2010/TT-BKHCN Bộ khoa học công nghệ Thông tư Năng suất chất lượng Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm ...
29/12/2010
712/QĐ-TTg Chính phủ Văn bản khác Lĩnh vực khác Quyết định Về việc phê duyệt chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020
21/05/2010
Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website