Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Hỏi đáp

Chương trình năng suất chất lượng tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 54 Hùng Vương - Tp Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 05103 813344 - Fax: 05103 852624 - Email: nangsuatchatluongqna@gmail.com

Người hỏi: Nguyễn Thị Xuân Thu - Email: baby_thu_violet@yahoo.com (09/10/2015 15:01)
Nội dung hỏi: Cách thức duy trì ISO 9001:2000 tại đơn vị đã được chứng nhận.
Tôi đang thực hiện đề tài nêu trên mong được tham khảo một số cách thức duy trì của các đơn vị đã áp dụng.
Xin cảm ơn.

Trả lời: Sau khi được chứng nhận ISO 9001:2000, đơn vị áp dụng cần triển khai ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ định kỳ để xác định HTQLCL có được áp dụng một cách hiệu lực và được duy trì hay không (xem điều 8.2.2 – ISO 9001:2000). Để làm tốt công tác đánh giá nội bộ, doanh nghiệp cần có các đánh giá viên đủ năng lực (được đào tạo về đánh giá; có kinh nghiệm, kỹ năng về đánh giá và có các kiến thức về lĩnh vực được đánh giá); ngoài ra cần lập, triển khai và quản lý chương trình đánh giá nội bộ một cách hiệu quả (tham khảo ISO 19011:2002). Tuy nhiên để có được một HTQLCL tốt thì doanh nghiệp cần phải thường xuyên cải tiến chất lượng sản phẩm và các quá trình của hệ thống thông qua: THEO DÕI VỀ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP; THEO DÕI THÔNG TIN PHẢN HỒI, SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG; THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA NỘI BỘ VỀ CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC; MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA… Xem xét của lãnh đạo (thường được thực hiện 6 tháng hoặc 1 năm/lần) trên cơ sở các thông tin nêu trên sẽ giúp doanh nghiệp có thể đánh giá tổng thể về hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL sau một khoảng thời gian áp dụng, từ đó lãnh đạo sẽ đưa ra các quyết định liên quan cải tiến, hoàn thiện hệ thống (xem thêm điều 5.6 – ISO 9001:2000). Chỉ khi doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung trên thì mới có thể duy trì được ISO 9001:2000

Trân trọng!

1
Page size:
select
Items 1 to 10 of 1
Nội dung trả lời: *
Tệp tin đính kèm:
X
Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website