Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Văn bản
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 4492 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/11/2015
Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày hiệu lực: 23/11/2015
Quyết định số 4492 /QĐ-UBND
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:QD_4492_sua_doi_Quyet_dinh_708.doc[ Tải về ]45 Kb

Nội dung trích yếu :
Sửa đổi điểm 1, 2, 3 Điều 6 quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh


Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website