Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin

Công ty Điện lực Lào Cai quyết tâm thực hiện tốt Chương trình 5S

Người đăng: QT Hệ thống Ngày đăng: 14:47 | 01/12 Lượt xem: 1429

Chương trình 5S đã được Ban Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai triển khai và quyết tâm thực hiện từ tháng 5 năm 2013 với mục đích tạo môi trường làm việc khoa học, gọn gàng, sạch đẹp và an toàn, đồng thời giúp cải tiến hiệu quả công việc thông qua công tác quản lý tốt nơi làm việc.

Để thực hiện Chương trình 5S, Công ty Điện Lực Lào Cai đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 5S do Ông Phan Tử Lượng - Giám đốc Công ty làm Trưởng ban, Ban điều hành do Ông Phạm Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công ty làm Trưởng Ban và thành lập các Đội cờ đỏ thực hiện Chương trình 5S tại Điện lực các huyện trực thuộc Công ty.

Tháng 6 năm 2013 Công ty đã cử đoàn CBCNV đi khảo sát học tập, trao đổi kinh nghiệm áp dụng thành công Chương trình 5S tại Công ty Điện lực Sơn La nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng áp dụng 5S thực tế cho CBCNV trong Công ty.

Sau chuyến đi khảo sát học tập về, Ban chỉ đạo Chương trình 5S đã thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất, chất lượng công việc và hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua áp dụng 5S, đã tích cực nghiên cứu và chính thức đưa Chương trình 5S vào áp dụng trong toàn Công ty.

Qua gần một năm tự nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm và triển khai áp dụng 5S, Ban chỉ đạo Chương trình 5S và các Đội cờ đỏ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện Chương trình 5S tại tất cả các đơn vị trực thuộc Công ty. Đồng thời đưa 5S là một chỉ tiêu đánh giá xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, đơn vị. Ban lãnh đạo Công ty nhận thấy 5S thực sự đã giúp cho CBCNV của Công ty thay đổi được nhận thức trong việc giữ gìn vệ sinh chung tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp cũng như việc bố trí sắp xếp các tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ thuận tiện phục vụ cho công việc. Đồng thời phát huy được các sáng kiến, cải tiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng thời xây dựng Chương trình 5S mang tính hệ thống và chuẩn hóa được các qui định về áp dụng 5S trong toàn Công ty. Tháng 4 năm 2014 Công ty Điện Lực Lào Cai đã phối hợp với Trung tâm Năng suất Việt Nam (VPC) thực hiện dự án đào tạo, tư vấn“Xây dựng, áp dụng công cụ cải tiến 5S” nhằm hỗ trợ Công ty tiếp tục duy trì, cải tiến việc triển khai áp dụng Chương trình 5S.

Trong khuôn khổ của dự án, ngày 16 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Năng suất Việt Nam đã tiến hành đào tạo “Nhận thức chung và hướng dẫn áp dụng Thực hành tốt 5S” cho khoảng 170 CBCNV. Ông Nguyễn Thành Trung là giảng viên của khóa đào tạo và cũng là chuyên gia tư vấn thực hiện dự án này tại Công ty Điện Lực Lào Cai.
Ông Phạm Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công ty, Phát biểu khai mạc khóa học
Phát biểu khai mạc khóa học ông Phạm Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng 5S và quyết tâm toàn Công ty thực hiện tốt Chương trình 5S, đồng thời chỉ đạo cho các học viên tích cực học tập, trao đổi, thảo luận trong quá trình tham gia khóa học để có những kiến thức về 5S và hiểu được cách thức triển khai áp dụng Thực hành tốt 5S, góp phần triển khai, áp dụng thành công Chương trình 5S.

Nguồn tin: Trung tâm Năng suất Việt Nam

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website