Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin

Tập huấn năng suất chất lượng

Người đăng: Quản trị viên Ngày đăng: 8:37 | 11/06 Lượt xem: 2147

Tổ chức các khóa tập huấn về nâng cao năng suất chất lượng

Thực hiện kế hoạch năm 2015 của Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012,  Ban Điều hành Đề án phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức các khóa tập huấn về năng suất chất lượng.  

Đây là các khóa tập huấn quan trọng nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; công cụ nâng cao năng suất chất lượng; xem xét, đánh trình độ công nghệ để định hướng đầu tư, đổi mới công nghệ phù hợp và hiệu quả. 

Mẫu đăng ký tập huấn

Tác giả: Ban Điều hành Đề án Năng suất chất lượng

Nguồn tin: Ban Điều hành Đề án Năng suất chất lượng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website