Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin

Báo cáo đánh giá hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án Năng suất chất lượng

Người đăng: Nguyễn Văn Dũng Ngày đăng: 8:58 | 20/07 Lượt xem: 467

Việc hỗ trợ doanh nghiệp về nhận thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và áp dụng các phương pháp, giải pháp, công cụ nâng cao năng suất chất lượng bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, có sự khác biệt theo chiều hướng tích cực

Việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến; các công cụ nâng cao năng suất chất lượng; đánh giá sự phù hợp và công bố hợp quy; đổi mới công nghệ đã có những kết quả khả quan. Thông qua việc kiểm tra, giám sát, phân tích thông tin từ báo báo của doanh nghiệp và tổ chức tư vấn, Ban Điều hành Đề án đánh giá hiệu quả tại các doanh nghiệp như sau:

Tác giả: Nguyễn Văn Dũng

Nguồn tin: Ban Điều hành Đề án Năng suất chất lượng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website