Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

Người đăng: Nguyễn Minh Tân Ngày đăng: 8:11 | 20/07 Lượt xem: 319

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” (gọi tắt là Đề án Năng suất chất lượng), được phê duyệt theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh; Kế hoạch hoạt động năm 2015 triển khai Đề án. Ban Điều hành báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 như sau:

BÁO CÁO  KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG NĂM 2015

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website