Select the search type
 
  • Site
  • Web
Tìm
Chi tiết tin

BẢN TIN

Người đăng: Nguyễn Minh Tân Ngày đăng: 10:33 | 05/12 Lượt xem: 1762

Thực hiện kế hoạch năm 2016 triển khai Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012, Ban Điều hành Đề án Năng suất chất lượng tỉnh tổ chức 03 khóa đào tạo về Năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016.

Các lớp đào tạo đều nhằm:

Tạo bước chuyển biến về năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong tỉnh (đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực), từng bước cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TPF);
Xây dựng phòng trào năng suất chất lượng thông qua việc xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng kết hợp với áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện đại, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu…
Nâng cao nhận thức, năng lực cải tiến của các doanh nghiệp trên địa bàn về năng suất và chất lượng.

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, thì Ban Điều hành đã triển khai tổng cộng 09 khóa đào tạo có 330 lượt người tham gia. Thông qua khóa đào tạo các doanh nghiệp đã được giải đáp những vướng mắc về năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, đồng thời cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương thức quản lý hoạt động của doanh nghiệp theo hệ thống, giải pháp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hoàng hóa của địa phương.

Phong trào Năng suất chất lượng của tỉnh Quảng Nam được được các doanh nghiệp tham gia rất nhiệt tình. Dưới đây là quang cảnh của khóa 7,8 và 9.

Khóa 7:  Phương pháp xây dựng, cập nhật sửa đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 với 33 lượt người tham dự.

Đ/C Phạm Viết Tích, Phó ban trực Ban Điều hành Năng suất chất lượng tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc các lớp đào tạo

Khóa 8:Thực hành 5S trên nền tảng cải tiến Kaizen với 45 lượt người tham dự

Hình ảnh các học viên chụp ảnh chung cùng giảng viên

Khóa 9: Quản lý tinh gọn Lean (giảm chi phí SX thông qua giảm thiểu các lãng phí; rút ngắn thời gian, giảm thiểu sai lỗi trong quá trình SX và cung ứng dịch vụ; nâng cao năng suất và hiệu quả họat động,..) với 50 lượt người tham dự

 

 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Tin mới nhất
Thông báo
Liên kết website